NAŠ PROJEKT

Projekt odgovara potrebama studenata, mladih poduzetnika i postojećih vlasnika poduzeća koji razumiju potrebu za inovacijama kojima uspostavljaju svoje poslovanje ili ga žele unaprijediti, ali nisu sigurni kako postupiti.

Frugal Innovation se fokusira na ne –tehnološkim inovacijama i regionalno i praktično su usmjerene, s ciljem  donošenja realnih poboljšanja u edukaciji o inovacijama u kratkom vremenu.

Frugal Innovation  temelje se na poboljšanju edukacija o poduzetništvu i inovacijama za sve  građane svih dobnih skupina sukladno Akcijskom planu poduzetništva 2020. Fokus se reflektira na trenutačne interese u osiguranju relevantnosti vještina na tržištu rada te, posebice,  mogućnosti primjene inovacijskih rezultata na lokalni, regionalni i nacionalni ekonomski razvitak.

O projektu

Tim

VIJESTI